TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel; “Yöneticilerinin Yüzde 85’i Erkek Olan Bir Sektörde, Kadın Dilinin Düzeltilmesi İçin Çalışıyoruz”

Ordu’da MEDYA’NIN KADININ DİLİ Projesi Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimleri verildi.

Sivil Toplum Sektörü Destek Programı III. Dönem uygulamaları kapsamında, Medya’da kadına karşı ayrımcı dilin azaltılmasını amaçlayan “MEDYA’NIN KADIN DİLİ” projesi Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi Ünye’de düzenlenen programla gerçekleştirildi.

TİMEF’in (Tüm İletişim ve Medya Federasyonu) uygulayıcı, Ordu Kadını Güçlendirme Derneği ile Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği’nin paydaş olduğu projenin ilk programı olan “Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi” Eylül ayında Ankara’da gerçekleştirilmişti. Etkinlikten yararlanacak hedef kitleyi genişletmek için Ordu’da da eğitimlere 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde devam edildi.

2 gün süren eğitimlerde Öğretim görevlisi Dr. Tuğba Kontaş ve Aysun Aydın katılımcılara “Savunuculuk ve Lobicilik ile İlgili Temel Kavramlar, Toplumda Farklı Roller ve Sorumluluklar, Cinsiyet Eşitsizliği, Kadınlarla ilgili STK’lar için Beceriyi Arttıran Savunuculuk İpuçları ve Kadın Savunuculuğu ve Savunuculuk Hakkında Strateji Hazırlığı” gibi konu başlıklarını kapsayan Savunuculuk ve Lobicilik eğitimi verdiler.

Eğitime Proje Paydaşları Ordu Kadını Güçlendirme Derneği ile Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere Medya STK’ları, gazeteciler ve Kadın Hakları alanında çalışan STK’lardan çok sayıda kişi katıldı.

“Yöneticilerinin Yüzde 85’i Erkek Olan Bir Sektörde, Kadın Dilinin Düzeltilmesi İçin Çalışıyoruz”

Lobicilik ve Savunuculuk Eğitimi açılış konuşmasını, Proje uygulayıcısı Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel yaptı. TİMEF Genel Başkanı Gürel; Yöneticilerinin Yüzde 85’i Erkek Olan Bir Sektörde, Kadın Dilinin Düzeltilmesi İçin Çalıştıklarını belirterek başladığı konuşmasında, “Haber kaynaklarının yüzde 18’i kadın yüzde 82’si erkek, Medya yöneticilerinin yüzde 15’i kadın yüzde 85’i erkek, Köşe yazarlarının yüzde 12’si kadın yüzde 88’i erkek, Televizyonların siyasi tartışma programlarına katılan konukların 11’i kadın yüzde 89’u erkek, Genel Yayın yönetmenlerinin yüzde 100’ü erkek yüzde 0’ı kadın, Arka sayfa güzellerinin yüzde 100’ü kadın yüzde 0’ı erkek. 2012 yılında kurulan Federasyonumuz TİMEF, 10 yılın sonunda, 4. Olağan Genel Kurulumuzda, yönetim kurulumuzun beşte üçünü, bir başka deyişle yüzde 60’ını kadın üyelerimizden oluşturmayı başardı. Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu’nu (AVKON) kurarken kurucularımızın ve yönetim kurulumuzun pozitif ayrımcılıkla kadın ağırlıklı olmasını arzu ettik. Ancak 15 kişilik Yönetim Kurulunda sadece 2 kadın üyemiz yer alabildi. Toplumumuzda kadınların hak ettikleri yere gelebilmeleleri, hak ettikleri değeri görmeleri, önce medyada hak ettikleri makam ve mevkilere gelerek, iletişim kanallarında etkili olmaları, doğru ve düzgün kadın haberleri yapmaları, yapılmasını sağlamalarından geçiyor. Medya yöneticilerinin yüzde 85’inin Genel Yayın Yönetmenlerinin yüzde 100’ünün erkek olduğu bir sektörden kadın dilininin düzeltilmesini beklemek yerine, kadınların medya yönetimlerinde yer almak için daha çok gayret göstermeleri, erkeklerin de bu bilinçle pozitif ayrımcılık yapmaları için çalışıyoruz” dedi.

Lobicilik ve Savunuculuk Eğitimi, soru-cevap ve değerlendirme konuşmalarından sonra, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.