Vali Muammer Erol, Ordu Hasta ve Engelli Haklarını Koruma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kahvaltı programına katılan dernek üyesi engelli bireylerle bir araya gelen Vali Muammer Erol, engelli bireylerimizin sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Kahvaltı programında bir konuşma yapan Ordu Hasta ve Engelli Haklarını Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel, “Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor” dedi.

Engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görevler düştüğünü ifade eden Göksel Demirel, “Ülkemiz nüfusunun %12.29’unu oluşturan engelli insanlarımızın insan onuruna yakışan bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri adına, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, 2022 engelli maaşının sembolik olmaktan ziyade ihtiyaç karşılaması, evde bakım maaşının bağlanması, istihdam olanaklarının artırılması, kısaca engelli bireylerimizin eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık alanındaki haklardan faydalanmaları, ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarımız sürekli ve aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Engelli insanlarımızın istihdam olanaklarının artırılması amacıyla düzenlediğimiz mesleki eğitim kursları sayesinde bir çok engelli insanımız özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmiştir. 2012 yılından itibaren uygulamaya başlanan EKPSS sınavları ile çok sayıda engelli insanımız kamu kurumlarında memur kadrolarında istihdam edilmiştir. Engelliler ile ilgili politikalar, sadece engellilerin insani haklarını ve sosyal güvencelerini sağlamakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda engelliliğe neden olan etmenlerin çözümünü de kapsamalıdır. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur” diye konuştu.