KFMİB Başkanı Edip Sevinç:Martta yağan kar fındığı etkilemedi

KaradenizFındık veMamulleriİhracatçıBirliği(KFMİB)Başkanıİlyas EdipSevinç, martta yağan kardanfındığın etkilenmediğinisöyledi.

KFMİB’de görevsüresi dolan Sevinç, öncekigün fındık ihracatçılarıylaveda yemeğinde bir araya geldi.

KFMİB’in özellikle rekoltetahminleri konusunda herzaman referans alınan birbirlik olduğunun altını çizenSevinç, “Rekolte tespitlerinive sahada Türkiye genelinigezerek çalışmalarını yürütenziraat mühendislerimizraporlarını sundular. Martayında yağan karla ilgilihasarın tespiti için yaklaşık1 haftadır Türkiye çapındaçalışıyorlar. Şükürler olsunbir bereket görünüyor. Önemlibir hasar yok. Bizim tahminettiğimiz 790 bin ton çiçeksayımına dayalı rekoltetahminini değiştirmemizigerektirecek bir durum sözkonusu değildir. Ama gerçektetabi ki Mayıs ve Temmuzsonunda yapılacak olan rekolteile rekolte budur diyebiliriz”dedi.

Yemekte iki dönemboyunca destek verenlereteşekkür eden Sevinç, “Fındıkcamiası bize her zaman destekverdi. Hep yönetimde olmakgerekmiyor. Hatta ihracatçıolmayan fındıkçılarımızla daçok güzel bir etkileşimde olduk.Yeni gençler, yüzler, arkadaşlarbizden daha iyi yetişiyor.Bizden devir aldıkları görevidaha da iyi yapacağına eminizgelecek olan arkadaşımızın.Bize de görev verirlerse, oradabulunuruz” dedi.