İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, YKS Sınavının Yapılacağı Okulların Etrafındaki Kırtasiyelerin ve Çalışanlarının Kısıtlamadan Muaf Tutulmasına İlişkin Kararı

Karar Tarihi: 23/06/2020

Karar No: 86

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 18.06.2020 tarih 81 nolu İl

Hıfzıssıhha Kararı ile Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni

açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını

kontrol altında tutma amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28

Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma

kısıtlaması getirilmiştir.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve

çalışanlarının 18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 18.06.2020 tarih 81

nolu İl Hıfzıssıhha Kararı ile belirtilen kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf

tutulmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.